THE EFFECT OF USING ACTIVITIES IMPROVING SCIENTIFIC LITERACY ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON

Authors

  • Efe Güçlüer Dokuz Eylül University, Turkey
  • Teoman Kesercioğlu Dokuz Eylül University, Turkey

Abstract

The aim of this study is examining the effect of the using scientific literacy development activities on students’ achievement.  The study was carried out in a primary school in Buca İzmir for 2010-2011 academic years. System of our body was chosen as a study topic in our search which took 6 weeks. Pre–post test semi experimental control model was used as an experimental pattern. While activities improving scientific literacy were being applied for experiment group; science and technology curriculum was applied for control group. As a result of the study, the experimental group achievement was measured higher than the control group. Consequently it was seen that using scientific literacy development activities in science and technology lessons increases the student achievement.

Keywords: science education, scientific literacy, the unit of “system of our body” student achievement

REFERENCES

Abedel-Khacik, F., & Boujaoude, S., (1997). An explanatory study of the Knowledge Base for Science Teaching. Journal of Research in Science Teaching, 34(7), 673-699.

Anagün, Ş. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hazen, R. M., & Trefil, J. (1991). Science matters. New York: Doubleday.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi, 10. baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Knain, E. (2006) Achieving science literacy through transformation of multimodal textual. Resources Science Education, 90(4), 656–659.

Laugksch, R. C. (1999). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education, 84, 71-94

Nelson, G.D., (1999). Science literacy for all. Educational Leadership 57, 14–17

Lloyd, C, & Mitchell, J. (1989). Coping with too many concepts in science texts. Journal of Reading, 32, 542-549.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB

Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.

Roe, B. D., Stoodt, B. D., & Burns, PC. (1995). Secondary school reading instruction: The content area (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Sönmez, V. (2005). Bilimsel arastırmalarda yapılan yanlıslıklar. Eğitim Arastırmaları Dergisi, 18, 150-170.

Talim Terbiye Kurumu (2005) İlköğretim programları. Ankara: MEB

Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thelen, J. (1991). Foreword. In CM. Santa & D.E. Alvermann (Eds), Science learning: Processes and applications. Newark, DE: International Reading Association.

Tsabari, A., & Yârden, A. (2005). Text genre as a factor in the formation of scientific literacy. Journal Research in Science Teaching, 42(4), 403-428.

Downloads

Published

2012-06-30

Issue

Section

Research Article