USING MUSIC AND MUSICAL ACTIVITIES IN SPECIAL EDUCATION: DEVELOPMENTS IN TURKEY

Authors

  • Ezgi Özeke Kocabaş Ege University, Faculty of Education, Turkey
  • Sezen Özeke Uludag University, Faculty of Education, Turkey

Abstract

Music, as an expressive art, plays a significant role in the lives of all children and it can be used in education to improve non-musical educational objectives as well as the musical ones. Music has also positive contributions to the development of children with special needs in terms of feeling the sense of achievement, giving self confidence, and teaching academic concepts. Enriching educational programs with music would contribute to academic, social, emotional and cognitive development of these children. This paper begins with the overview of the related literature on the effects of music and musical activities in educating children with special needs. It focuses mainly on the practices and studies in Turkey, The authors are attempted to identify the developments of using music and musical activities in education of children with special needs in Turkey.

Keywords: children with special needs, children with mild mental disabilities, music, musical activities, music therapy.

REFERENCES

Artan, İ. (1993). Okulöncesi dönemde müziğin gelişimi ve etkinlik örnekleri (Development of music in preschool period and examples of activities) (in 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara: 17-19 Haziran, Ya-Pa Yayınevi).

Artan, İ. (2001). Engelli çocukların eğitiminde etkili bir teknik: Müzik (An effective technique in educating disabled children: Music). Gazi University Journal of Gazi  Educational Faculty, 21 (2), 43-55.

Artan, İ., and Bal, S. (1998). Examples of musical techniques and activities used at the practice school of Hacettepe University. Education and Science, 22 (110), 56-63.

Başar, N. E. (1995). Bir Otistikle Yaşamak (Living with an autistic). Ankara: Başbakanlık Aile araştırma Kurumu Yayınları.

Bilir, Ş., Bal, S., & Artan, İ. (1992). Anaokuluna devam eden 5-7 yaş grubundaki ileri derecede işitme özürlü çocukların işitsel algı gelişimlerinin incelenmesi (An examination of auditory perception development of 5-7 years old preschoolars with severe hearing impariement) 1. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları, p. 255-

  1.  

Bilir, Ş., Bal, S., & Artan, İ. (1995). A study on the concept of rhythm in 5-7 year old with profound hearing loss kindergarten children. Paper presented at the 18th International Congress on Education of the Deaf, Tel Aviv, Israel: July 16-20. Retrieved from ERIC on May 23, 2012.

Bolat, E. Y. and Sığırtmaç, A. D. (2006) The effect of the musical game activities to gain the number and transaction concept. Ege Journal of Education, 7 (2), 43-56.

Çadır, D. (2008). Analysis for the affectiveness of social ability  education program that is designed through musical therapy method for mentally disabled students. Unpublished masters thesis, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Çakır-Doğan, C. (2011). Türkiye’deki ilköğretim düzeyindeki eğitilebilir zihinsel engelliler için müzik eğitiminin durumu ve öğretim program model önerisi (The Status of Elementary Music Education for Educable Mentally Handicapped Students in Turkey and The Proposal of a New Curriculum Model). Unpublished masters theses, Gazi University, Ankara, Turkey.

Çoban, A. (2000). “Eğitim ortamlarında müzikle tedavi”,

http://www.e-psikiyatri.com/psikiyatri-haberleri/EGITIM-ORTAMLARINDA-MUZIKLE-TEDAVI/43/, retrieved on May 22, 2012.

____________.  “Müzikle tedavi planı”,

http://www.e-psikiyatri.com/psikiyatri-haberleri/MUZIKLE-TEDAVI-PLANI/275/, retrieved on May 22, 2012.

____________. “Müzikle tedavide gelişimsel terapi”. http://www.e-psikiyatri.com/psikiyatri-haberleri/MUZIKLE-TEDAVIDE-GELISIMSEL-TERAPI/301/, retrieved on May 22, 2012.

Çoban A. (2005) . Müzikterapi. Ruh sağlığı için müzikle tedavi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Çoban, A. (2006). Müzikle tedavide hedeflerin gelişimsel sırası.

http://www.e-psikiyatri.com/cocuk-psikiyatrisi/kekemelik-ve-diger-konusma-bozukluklari/Muzikle-Tedavide-Hedeflerin-Gelisimsel-Sirasi/21031/, retrieved on May 22, 2012.

____________.  Sesin tedavi edici yönü.

http://www.e-psikiyatri.com/eriskin-psikiyatri/muzikterapi-muzikle-tedavi/Sesin-Tedavi-Edici-Yonu/21798/, retrieved on May 22, 2012.

____________. Müzikal gelişim süreçleri.

      http://www.e-psikiyatri.com/psikiyatri-haberleri/MUZIKAL-GELISIM-SURECLERI/68/, retrieved on May 22, 2012.

Çoban, A. http://www.adnancoban.com.tr/muzikterapi.html, retrieved on May 22, 2012.

Değirmenci, Z. (1993). Zihinsel özürlü çocukların komutları izleme becerisinin gelişiminde müziğin etkisi (The effect of music on development of ability to follow directions for children with mental disability). Unpublished masters thesis, Ankara University, Ankara, Turkey.

Erer, S.; Atıcı, E. (2010). Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler (Hospitals used music therapy in Seljuk and Ottomans). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36,1, 29-32.

Eracar, N. http://www.aurapsikoterapi.com, retrieved on May 7, 2009.

E-Psikiyatri Neropsikiyatri Portalı (2009). “Müzikle engelleri aşıyorlar”.

http://www.e-psikiyatri.com/psikiyatri-haberleri/MUZIKLE-ENGELLERI-ASIYORLAR/2093/, retrieved on May 7, 2009

Flowers, S. E. (1984). Musical sound perception in normal children and children with down syndrome. Journal of Music Therapy, 21 (3), 146-154.

İzgü, Ş. (1993). İşitme engelli çocukların ilköğretim programlarında müzik eğitimi (Music education in primary school curriculum for children with hearing impairment). Unpublished masters thesis, İnönü Üniversity, Music Education Department, Malatya, Turkey.

Karahan, S. (2006). Tarihsel süreç içerisinde Türklerle müzik terapi (The musical therapy with Turks in historcal process). Unpublished masters thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Kırşehirli, M. (2011). Zihinsel engelli çocuklara özbakım becerilerinin şarkı yoluyla öğretilmesi (Teaching self-care skills to children with mental retardation by the song). Unpublished masters theses, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Kıvrak, N.İ. (2003). Özel eğitimde “müzik öğretmeni” sorunu (The problem of  “music teacher” in special education). Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversity, Malatya, October 30-31, p.303-306.

Kurt, G. (2006). Effects  of  music on learning for children who had a moderate mental  retardation. Unpublished Masters Thesis,  Maltepe University, Istanbul, Turkey.

Ministry of Education (2011). Çocuk gelişimi ve eğitimi: Özel eğitimde müzik etkinlikleri (Child development and education: Music activities in special education). Ankara.

Özçevik, A. (2007). Müzikle tedavi ve öğrenciler üzerindeki terapik etkileri (Music therapy  and therapeutic effects on students). Unpublished masters thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Özeke, E. (1998). The effects of music enrichment program on the academic and social development of children with mild mental disabilities. Unpublished masters theses, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Sezgin, H. http://www.muzikterapi.net/t/03/index.jsp, retrieved on May 7, 2009

Somakçı, P. (2003). Türklerde müzik terapi (Music therapy in Turkey). Haliç University Journal of Social Science Institution, 15, 2, 131-140.

Turan, D. (2006). Özel eğitimde müzikten yararlanmada karşılaşılan sorunlarla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Unpublished masters theses, Marmara University, İstanbul, Turkey.

Uçaner, B.; Öztürk, B. (2009). Türkiye’de ve dünyada müzikle tedavi uygulamaları (Music therapy practices in Turkey and in the world). Paper presented at 1st Educational Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey: May 1-3.

Retrieved from http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-Ozturk.pdf, on May 23, 2012.

Yıldırım, P. (2010). Zihinsel engelli çocuklara kavram öğretiminde müziğin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri (Teachers’ opinions about the use of music for teaching concepts to mentally retarded children). Unpublished masters theses, Gazi University, Ankara, Turkey.

Zinar, R. (1978). Music in the mainstream. Teacher, 96 (7), 54-56.

Zinar, R. (1987). Music activities for special children. New York: Parker Publishing Company.

Downloads

Published

2012-06-30

Issue

Section

Research Article